ul. Sienkiewicza 46
ul. Wysockiego 67
Telefon komórkowy